LinkedIn
Twitter
Facebook
FI / SE / EN /

Auditoinnit

Tietohallinnon tilannekuva - auditoinnit eri tarpeisiin

Hyvin usein tietohallinnon eri sektoreilla on tilanne, jossa on epätietoisuutta nykytilanteesta tai nykytilanteen tasosta. Tämän lisäksi voi askarruttaa suunta minne pitäisi edetä tai keinot, joilla tavoitteeseen päästään. Tietohallinnon ja liiketoiminnan tai tietohallinnon ja johdon välillä voi olla myös kuiluja ja näkemykset eri suunnista voivat poiketa paljonkin. Joskus näkemys voi jopa puuttua kokonaan kun riittävää ymmärrystä nykytilanteesta ei ole. 

Tietohallinnon läpileikkaus projektit on tarkoitettu tilannekuvan hahmottamiseen ja ulkopuolisen näkemyksen saamiseen. Niiden tarkoituksena on antaa ymmärrys auditoitavan kohdealueen tilasta ja samalla suuntaviivat jatkokehitykseen. Kohteena voivat olla tietohallinnon pro- sessit, tekninen infrastruktuuri, sovellusympäristö, tietoruvallisuus tai joku muu sinun organisaatiosi keskeinen haastealue.

Tilannekuvaan liittyvä loppuraportti on tarkoitettu organisaation johdolle ja tietohallintojohdolle. Se on opas ja kartta, jonka sekä johto että tietohallinto ymmärtävät.

Auditoinnit pureutuvat jollekin tietohallinnon osa-alueelle ja tässä mainittujen lisäksi voimme myös räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

 


Tietohallinnon prosessien auditointi

Projekti antaa ymmärryksen tietohallinnon tasosta, toimivuudesta eri kokonaisuuksien osalta sekä auttaa tietohallinnon kehittämiseen liittyvissä päätöksissä.

Lue lisää!

Tietoturvallisuuden tilannekuva

Tietoturvallisuuden tilannekuva on läpileikkaus organisaation tietoturvallisuudesta ja se antaa kattavan ja helposti ymmärrettävän kuvan siitä missä asiat ovat hyvin ja missä ovat kipupisteet. Tilannekuvan kehyksenä on ISO27002-standardi, joka tarjoaa kattavan ja vertailua helpottavan taustan.

Lue lisää!

ERP AUDIT

ERP audit mittaa tärkeimmän järjestelmäsi tason. ERPin lisäksi auditin kohteena voi olla CRM, potilastietojärjestelmä, HR-järjestelmä tai vaikka suunnittelujärjestelmä. Onko se pelkkä ohjelmisto vai oikeasti toimintaa ohjaava työkalu?

Lue lisää!

Liiketoiminta ja
business it

Projekti antaa ymmärryksen yhtiön prosessien tilasta ja erilaisten sovellusten, ohjelmistojen ja järjestelmien roolista liiketoiminnassa.

Lue lisää!


Sovellusympäristön tilannekuva

Projektin tarkoituksena on muodostaa kokonaisvaltainen tilannekuva sovellusympäristön sisällöstä ja hallinnan tasosta. Lisäksi nostamme kokonaisuuteen liittyvät kehittämistarpeet esille.

Lue lisää!

Teknisen ympäristön auditointi

Toteuttaminen on teknisen asiantuntijan selvitystä, tiedonkeruujärjestelmillä ja raportointiautomaatiolla tehtävää tilannekuvan muodostamista ja analysointia.

Lue lisää!

Liiketoiminta-alueen tietoturva-auditointi

Liiketoiminta-alueen tietoturva-auditointi on perusta tietoturvallisuuden kannalta kriittisten toimintojen kehittämiseen. 

Lue lisää!

 
 
 
 
 
 
Lähetä tarjouspyyntö

Lähetä tarjouspyyntö!

Tästä voit lähettää tarjouspyynnön palveluistamme.
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

^